King of Gun ส่งอาวุธปืนใหม่ลูกซอง TOZ194

เกม / เกม online / King of Gun ส่งอาวุธปืนใหม่ลูกซอง TOZ194

เกมส์ออนไลน์ King of Gun (kogun.in.th) ทำการอัพเดตอาวุธปืนลูกซอง TOZ194 อัพเดตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

ปืนปืนลูกซอง TOZ194 เน้นการยิงระยะใกล้ ขณะที่ระยะกลางไม่ต่างอะไรจากระยะใกล้เท่าไร อีกทั้งสามารถใช้กล้องเล็งเพื่อติดตั้งปืนได้ และ การยิงปืนลูกซองในระยะกลางโดยใช้กล้องเล็ง กลุ่มกระสุนจะเริ่มกระจายออกมาเพียงนิดหน่อย ส่วนการยิงปืนลูกซองในระยะไกลโดยใช้กล้องเล็ง กระจายเป็นอย่างมากทำให้พลังทำลายศัตรูลดน้อยลงไปอย่างมาก