TY Online อัพเดตแพทซ์ตอนใหม่ Episode 4 “Prelude

เกม / เกม online / TY Online อัพเดตแพทซ์ตอนใหม่ Episode 4 “Prelude

เกมส์ออนไลน์ TY Online (ty.in.th) ทำการอัพเดตแพทซ์ใหม่ Episode 4 Prelude เพิ่มระบบเกมส์ใหม่ๆ อัพเดตวันที่ 17 ธันวาคม 2556 นี้

เกมส์ TY Online Episode 4 “Prelude” จะเพิ่มระบบใหญ่ๆ อยู่ 2 ระบบ ก็คือระบบผสมการ์ดขุนพล และ ศึกหอคอยสวรรค์ นอกจากนั้นในส่วนของหน้าจอสร้างตัวละครก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบใหม่ด้วย

ระบบผสมการ์ดขุนพล

หอคอยสวรรค์ 80 ชั้น

หน้าจอสร้างตัวละครแบบใหม่