War Rock อัพเดตแพทซ์ เพิ่มฉากเกมส์และอาวุธใหม่ๆ

เกม / เกม online / War Rock อัพเดตแพทซ์ เพิ่มฉากเกมส์และอาวุธใหม่ๆ

เกมส์ออนไลน์ War Rock (warrock.goldensoft.co.th) ทำการอัพเดตแพทซ์ใหม่ เพิ่มแผนที่ใหม่ๆ, อาวุธและไอเทม อัพเดตแล้ววันนี้

War Rock

New Maps

War Rock
Channel ประจัญบาน โหมด Free For All / Explosive
War Rock
Channel ประจัญบาน โหมด Death Match

Weapon Shop
War Rock
War Rock
War Rock
War Rock
War Rock
War Rock

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ warrock.goldensoft.co.th