Fantasy Saga ขยายเลเวล 50 พร้อมส่งดันเจี้ยนแห่งใหม่

เกม / เกม online / Fantasy Saga ขยายเลเวล 50 พร้อมส่งดันเจี้ยนแห่งใหม่

เกมส์ออนไลน์ Fantasy Saga (fso.in.th) ทำการอัพเดตแพทซ์ใหม่ ขยายเลเวลสูงสุดเลเวล 50 พร้อมเปิดพื้นที่ดันเจี้ยนแห่งใหม่ อัพเดตแล้ววันนี้.เพิ่มดันเจี้ยนใหม่ 4 ดันเจี้ยน

– ข้าวโพดครองเมือง เลเวล 35

– คนหลงทาง เลเวล 45

– ศิษย์ทรยศ เลเวล 45

– ต้นไม้แห่งชีวิต เลเวล 50

– แผนที่ใหม่ พร้อมเควสต์ใหม่ “ป่าหมอกมนตรา”

– ปลดล็อคเลเวลสูงสุด Lv.50

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ fso.in.th