Point Blank ส่งปืนกล Kriss S.V. ครบรอบ 1 ปี

เกม / เกม online / Point Blank ส่งปืนกล Kriss S.V. ครบรอบ 1 ปี

เกมส์ออนไลน์ Point Blank (pb.in.th) ทำการเพิ่มอาวุธปืน Kriss S.V. ซีรีย์ใหม่ 1st Anniversary เพียงเล่นเกมส์ตามเวลาที่กำหนด เริ่ม 18 มกราคม 2557 เพียงวันเดียวเท่านั้นรายละเอียดกิจกรรม

1. เข้าเล่นเกม POINT BLANK ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2556
2. เล่นภายในเวลา 11.30 – 12.00 น. ให้ได้ครบ 20 นาทีขึ้นไป
3. เมื่อเล่นครบแล้วทีมงานจะเก็บระยะเวลาการเล่นของคุณเพื่อแจกของรางวัลให้
4. ไม่จำเป็นต้องล็อคอินหน้าเว็บไหน สามารถเข้าเล่นเกม ซึ่งระบบจะนับเวลาให้เอง
*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

• รายละเอียดของรางวัล
Kriss S.V. 1st Anniversary อายุการใช้งาน 1 วัน