Bulpae Online เปิด CBT รอบสอง 22-23 ม.ค. 57

เกม / เกม online / Bulpae Online เปิด CBT รอบสอง 22-23 ม.ค. 57

เกมส์ออนไลน์ Bulpae Online เตรียมเปิดทดสอบเกมส์ครั้งที่สอง วันที่ 22-23 มกราคม 2557

Joy Telecom ประกาศการเปิดทดสอบเกมส์ออนไลน์ Bulpae Online (bpo.in.th) แนว MMORPG จากเกาหลีระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2557 โดยเปิดเป็นครั้งที่สอง โดยเริ่มเวลา 13.00 น. และสิ้นสุดวันถัดไปเวลา 23.59 น.

Bulpae Online

สำหรับการเปิดทดสอบเกมส์ครั้งนี้ เป็นการทดสอบและปรับปรุงปัญหาภายในเกมส์มากมาย จึงทำให้ต้องเปิดทดสอบอีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้านข้อมูลตัวละครจะถูก Rollback กลับไปก่อนที่จะถูกปรับเป็น Lv.50 เมื่อตอนทดสอบ CBT ครั้งแรก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ bpo.in.th

Bulpae Online
Bulpae Online