League of Legends มีผู้เล่นๆถึง 27 ล้านคนทั่วโลก ต่อวัน

เกม / เกม online / League of Legends มีผู้เล่นๆถึง 27 ล้านคนทั่วโลก ต่อวัน

เกมส์ League of Legends มีผู้เล่นเข้ามาเล่นถึง 27 ล้านคน ต่อวัน.

Riot Games ออกมาประกาศถึงจำนวนผู้เล่นเกมส์ League of Legends เกมส์ MOBA ชื่อดัง ถึง 27 ล้านคนทั่วโลก ต่อวัน นับว่าเป็นเกมส์ออนไลน์แนว MOBA ที่มีผู้เล่นๆเยอะที่สุดในโลก

ผู้พ้ฒนาเกมส์ ออกมาเปิดเผยว่า เกมส์ League of Legends มีจำนวนผู้เล่นเข้ามาเล่นมากถึง 27 ล้านคน ทั่วโลก อีกทั้งมีจำนวนคนเล่นๆพร้อมกันสูงสุดถึง 7.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านคนเมื่อช่วงมีนาคม 2013 ส่วนสาเหตุที่มีจำนวนผู้เล่นๆมากขึ้น เนื่องจาก มีการประชาสัมพันธ์เกมส์ผ่านรูปแบบการแข่งขันเกมส์ทุกปี ตั้งแต่รายการเล็กจนถึงรายการใหญ่ การเปิดให้บริการเกมส์ในต่างประเทศ รวมถึงประเทศชั้นนำอย่างเกาหลี และ จีน

ก่อนหน้านั้น เกมส์ League of Legends เคยมีจำนวนสมาชิกผู้เล่นเข้าเ่ล่นเกมส์ต่อวัน 12 ล้านคน เมื่อตุลาคม 2012 ที่ผ่านมา หากเทียบกับปัจจุบัน ถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว