XShot ส่งแผนที่ใหม่ Heaven Gate ประตูแห่งสรวงสวรรค์

เกม / เกม online / XShot ส่งแผนที่ใหม่ Heaven Gate ประตูแห่งสรวงสวรรค์

เกมส์ออนไลน์ XShot (xhot.in.th) ทำการอัพเดตแผนที่ใหม่ Heaven Gate ประตูแห่งสรวงสวรรค์ อัพเดตวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นี้.

ภาพบรรยากาศภายในฉาก Heaven Gate