Monster Heroes ส่งระบบ Charm แต่หล่อ สวย เลิศ ให้ตัวละคร

เกม / เกม online / Monster Heroes ส่งระบบ Charm แต่หล่อ สวย เลิศ ให้ตัวละคร

เกมส์ออนไลน์ Monster Heroes (mh.in.th) ได้มีระบบที่น่าสนใจอย่างระบบ Charm ให้ผู้เล่นแต่งเสื้อผ้า หน้า ผม จัดเต็มให้กับตัวละครเกมส์

เมื่อเข้าเกมส์แล้วให้ผู้เล่น ไปที่ Cloth ตามรูป

หลังจากนั้นจะเห็นค่า Charm อยู่บนด้านบนหัวของเรา

เมื่อเราเปลี่ยนอุปกรณ์จะเห็นได้ว่าค่า Charm นั้นก็จะตกลงเพราะอุปกรณ์ แต่ละชิ้นมีค่า Charm มากน้อยต่างกัน

ค่า Charm ของอุปกรณ์ตกแต่งนั้นจะแสดงด้านล่างคำอธิบายของอุปกรณ์ แต่ละชิ้น

โดยเมื่อใส่ครบแล้วนั้น ค่า Charm จะแสดงทั้งหมดดังรูป