Asiasoft บริจาคเงินขายไอเทมเกมส์ร่วม 6.7 ล้านบาท

เกม / เกม online / Asiasoft บริจาคเงินขายไอเทมเกมส์ร่วม 6.7 ล้านบาท

Asiasoft สรุปโครงการ Gamers Love Dad ปี 8 จากการจำหน่ายไอเทมเกมส์ออนไลน์ในเครือ จำนวน 6.7 ล้านบาท พร้อมมอบเงินบริจาคผ่านมูลนิธิชั้นนำทั่วประเทศไทย

โครงการ Gamers Love Dad เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เกมเมอร์ร่วมแสดงความรักพ่อ และช่วยเหลือสังคมผ่านการซื้อไอเทม Love Dad ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และมียอดการร่วมบริจาค ผ่านการซื้อไอเทมในเกมฮิต 19 เกมส์  สูงถึง 6.7 ล้านบาท และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงพลังของเกมเมอร์ ที่พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคม

จากความสำเร็จของโครงการ Gamers Love Dad ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มียอดเงินบริจาครวมที่นำไปช่วยเหลือสังคม  56,903,786 บาท