Clickalot เปิดรับสมัครงาน ร่วมงานบ.เกมส์ เพื่อคนเล่นเกมส์

เกม / เกม online / Clickalot เปิดรับสมัครงาน ร่วมงานบ.เกมส์ เพื่อคนเล่นเกมส์

Clickalot ผู้ให้บริการเกมส์หน้าใหม่ จากอดีตทีมงานให้บริการเกมส์ชั้นนำในไทย ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์และดีไซต์กราฟิก สามารถสมัครได้วันนี้เป็นต้นไป

ส่วนเกมส์ออนไลน์ตัวใหม่ที่ Clickalot เปิดให้บริการนั้น ยังไม่ปรากฏ เพียงได้รับรายงานระบุว่าเป็นเกมส์ที่นำเข้าต่างประเทศ มีการเปลี่ยนชื่อเกมส์ใหม่ให้เหมาะสมในไทย และเป็นเกมส์ประเภทแข่งขัน E-Sport

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. Web Designer & Web Master จำนวน 1 อัตรา
2. Web Programmer จำนวน 2 อัตรา
3. Graphic Design จำนวน 1 อัตรา

บริษัท คลิกอะลอท (Clickalot) จำกัด
ที่อยู่ – 1991/166 อารียา แมนดารีนา อยู่ระหว่างซอยอ่อนนุช 37 และ 39 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 (เข้ามา 200 เมตรอยู่ซ้ายมือ)
**ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00-16.00น.**


• Web Designer & Web Master [จำนวน 1 อัตรา]

งานที่รับผิดชอบ
– ออกแบบ, จัดทำ และดูแล เว็บไซต์ของบริษัท และเกมที่เปิดให้บริการ
– ศึกษา ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท
– หากมีความสามารถด้าน SEO, Web Programming จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
– หญิงหรือชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 22-35 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานด้าน Web Designer อย่างน้อย 2-3 ปี
– มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash
– มีความคิดสร้างสรรค์, ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
– หากมีความสามารถเกี่ยวกับโปรแกรม HTML, HTML5, CSS, JavaScrip, JQuery, PHP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์การเล่นเกม Online จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• Web Programmer [จำนวน 2 อัตรา]
งานที่รับผิดชอบ
– ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันตามกำหนดและมีคุณภาพ
– ดูแลความเรียบร้อยของโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตของโปรเจคที่ดูแลอยู่ให้เรียบร้อย
– ศึกษา และค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ให้กับบริษัท
คุณสมบัติ
– หญิงหรือชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 22-35 ปี
– วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลและเว็บแอพพลิเคชั่นได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ PHP, .NET, SQL และฐานข้อมูล MySQL
– มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับโปรแกรม HTML, HTML5, CSS, JavaScrip, JQuery
– มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
– หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการโปรแกรมเว็บไซต์อย่างน้อย 2-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์การเล่นเกม Online หรือพัฒนา Software เกมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• Graphic Design [จำนวน 2 อัตรา]
งานที่รับผิดชอบ
– รับผิดชอบการออกแบบกราฟฟิคต่างๆ และดูแลงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
– คิดค้น, ออกแบบ ผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
– ศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยี หรือเทคนิคใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้กับบริษัท
คุณสมบัติ
– หญิงหรือชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 22-35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค, ทัศนศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้เป็นอย่างดีมาก
– สามารถใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิคอื่นๆ เช่น Macromedia Flash, Macromedia Dream Weaver จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการออกแบบได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, แค๊ทตาล็อค, วาง lay out และอื่นๆ
– มีความคิดสร้างสรรค์, ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
– มีทัศนคติเชิงบวก และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
– มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การเล่นเกม Online หรือพัฒนา Software เกมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ