EOS Online แนะนำอาชีพ Guardian

เกม / เกม online / EOS Online แนะนำอาชีพ Guardian

นักรบแห่งเทพ ชนเผ่าที่ได้รับพลังจากธรรมชาติ
เทพธิดานักรบผู้มีหน้าที่ปกปักษ์รักษาโลกใบนี้ิผู้ได้รับความคุ้มครองจากผืนดินและจิตวิญาณแห่งธรรมชาตินักรบเผ่าพันธุ์นี้จะมีพลังโจมตีและความสามารถในการป้องกันตัวสูง โดยแบ่งออกเป็น


Storm
โดดเด่นในเรื่องของการโจมตี สามารถใช้เสริมความแข็งแกร่งเชิงรุกให้แก่เพื่อนร่วมทีมได้ มีรูปแบบการโจมตีที่รุนแรงและหลากหลาย


Earth
โดดเด่นไปในเรื่องการป้องกัน สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ตัวเองและปาร์ตี้ได้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องเพื่อนร่วมรบในสถาณการณ์ต่างๆ