EOS Online แนะนำอาชีพ Archer

เกม / เกม online / EOS Online แนะนำอาชีพ Archer

Elve ผู้ง้างคันศรไปพร้อมเอื้อนเสียงเพลงอันไพเราะ
Archer ที่เดินทางมาสู่โลกภายนอก ที่แบกรับภารกิจคุ้มครองรักษาธรรมชาติ โจมตีด้วยลูกธนูที่รวดเร็วและรุนแรงจากระยะไกล หรือเป็นหน่วยสนับสนุนเพื่อนร่วมรบด้วยพลังแห่งเสียงเพลง


Shooter
โจมตีอย่างรุนแรงและต่อเนื่องราวกับไม่มั้สิ้นสุด หรือลอบสังหารด้วยยิงหวังผลเพื่อดับชีพในนัดเดียว มีบทบาทในเรื่องการโจมตีเป็นหลัก


Tuner
สนับสนุนด้วยบทเพลงอันหลากหลาย นอกจากจะทำให้ศัตรูอ่อนแอลงแล้ว บทเพลงที่เหมาะสมก็สนับสนุนการรบได้เป็นอย่างดี