ดาวน์โหลดเกมส์ Phantasy Star Online 2

เกม / game-download,เกม online / ดาวน์โหลดเกมส์ Phantasy Star Online 2

วิธีการดาวน์โหลดเกมส์ออนไลน์ Phantasy Star Online 2 (pso2.playpark.com)

1) ทำการดาวน์โหลดเกมส์ Phantasy Star Online 2 ได้ที่ http://download.playpark.com/th/detail/40

2) เมื่อทำการดาวน์โหลดเกมส์ Phantasy Star Online 2 เป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กโปรแกรมเกมส์ที่ไอค่อน

3) ทำการกด NEXT เพื่อติดตั้งเกมส์

4) อ่านข้อตกลงก่อนที่ติดตั้งเกมส์

5) เลือก Drive คอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งเกมส์

6) กด NEXT

7) เลือกโฟลเดอร์ Start Menu และกด NEXT

8) ทำการสร้างไอค่อน Desktop เกมส์ และกด NEXT

9) เริ่มทำการติดตั้งเกมส์

10) รอการติดตั้งเกมส์ Phantasy Star Online 2

11) ทำการติดตั้งเกมส์เสร็จสิ้น และเริ่มโปรแกรมเกมส์

12) ทำการอัพเดตแพทซ์และกด”เริ่มเกมส์” เพื่ิอเข้าเล่นเกมส์