Battle X Online ขอแนะนำอาชีพ Kunoichi

เกม / เกม online / Battle X Online ขอแนะนำอาชีพ Kunoichi

อาชีพ Kunoichi ในเกมส์ Battle X Online (bxo.in.th) เป็นอาชีพที่มีความคล่องตัว สามารถกระโดดได้ 2 จังหวะ เปลี่ยนท่วงท่าระหว่างกลางอากาศได้ดี นอกจากนี้ยังโจมตีได้รวดเร็วทำคอมโบได้อย่างต่อเนื่อง

ในคลาสแรก Kunoichi จะมีสกิลเบื้องต้นให้ทดลองใช้ทั้ง 2 สาย ได้แก่ Katana และ FuumaSpell ซึ่งสาย Katana จะเน้นการโจมตีทางกายภาพและทำคอมโบกลางอากาศ ส่วนสาย FuumaSpell จะเน้นการโจมตีด้วยคาถาหรือเวทมนต์นั้นเอง

เมื่อเลเวล 15 จะต้องเลือกเล่นสายเฉพาะทาง ระหว่าง Katana Expert หรือ Spell Expert เมื่อเลือกสายใดสายหนึ่งแล้ว
สกิลอีกสายจะหายไปบางส่วน

สกิลตัวละครอาชีพ Kunoichi