MThai Special Force และผู้สนับสนุน เตรียมร่วมทำดีต่อสังคม

เกม / เกม online / MThai Special Force และผู้สนับสนุน เตรียมร่วมทำดีต่อสังคม

เว็บไซต์ MThai.com พร้อมด้วย MThai Game (game.mthai.com) ร่วมกับ True Digital Plus และผู้ให้การสนับสนุน GamerTopUp กับ Ascenti Resource ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เล่นเกมส์จาก Razer ร่วมมือช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีที่ขาดทุนทรัพย์ในกองทัพบก ภายใต้แข่งขันเกมส์ Special Force รายการ Sponsor Cup By Mthai

การดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมครั้งนี้ เป็นการภาพลักษณ์แวดวงเกมส์ออนไลน์ในประเทศไทยในทิศทางบวก และตอกย้ำภาพลักษณ์การแข่งขันเกมในเชิงสร้างสรรค์ โดยทางผู้ให้การสนับสนุนทั้ง 4 บริษัทจะสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เล่าเรียนดีแต่ขาดด้านทุนทรัพย์จากกองทัพบก

คุณเอกรินทร์ โสภี ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จากเกมส์ Special Force กล่าวว่า กิจกรรม Special Force รายการ Sponsor Cup By Mthai นอกจากจะแข่งขันเกมส์หาตัวแทนเพื่อแข่งระดับประเทศแล้ว ยังมีโครงการทำดีต่อสังคมในด้านการศึกษา เป็นการพัฒนาเยาวชนที่เรียนดีแต่ไม่มีโอกาส ให้มีโอกาสและกำลังใจสร้างความหวังให้แก่เยาวชน

คุณนันทิยา วงศ์วานิช ผู้บริหารจาก ผู้ให้บริการบัตรเติมเงิน GamerTopUp กล่าวว่า การแข่งขันเกมส์เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมส์อย่างมีประโยชน์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจบัน อีกทั้งการมีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดี ก็ถือว่าเป็นส่วนช่วยสนับสนุนเยาวชนให้มีกำลังใจด้านการเรียนมากขึ้น ที่สำคัญ ทางบริษัทฯได้ทำต่อเนื่องมาโดยตลอด

คุณพลตรี กวินวัฒน์ จาก Ascenti Resource กล่าวว่า กิจกรรม Special Force รายการ Sponsor Cup By Mthai ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จุดประกายและส่งเสริมด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเล่นเกมส์ที่ใช้เวลาว่างมีประโยชน์และรับทักษะหลายด้านเพื่อไปประยุกต์ในชีวิต ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการทำดีต่อสังคม การสนับสนุนครั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของเกมส์ออนไลน์ในปัจจุบันให้ไปทิศทางบวก