Fantasy Frontier Online ส่งดันเจี้ยนใหม่ Swirl Abyss

เกม / เกม online / Fantasy Frontier Online ส่งดันเจี้ยนใหม่ Swirl Abyss

เกมส์ออนไลน์ Fantasy Frontier Online (fft.in.th) ทำการอัพเดตดันเจี้ยนแห่งใหม่ Swirl abyss ซึ่งอยู่ในเมือง Daily Sun Coast ตรงบ่อวังน้ำวน

ดันเจี้ยนดังกล่าว จำเป็นต้องมีเลเวล 60 เท่านั้น จึงจะเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้ ระหว่างนั้น ดันเจี้ยนจะทำการปล่อยมอนสเตอร์ออกมาให้ต่อสู้ โดยปล่อยเป็นจำนวน 5 รอบ คือรอบแรกตีมอนสเตอร์ธรรมดา 5 รอบแล้ว abyss จะออกมา 1 รอบ เมื่อจบลงก็จะวนรอบใหม่แบบเดิมแต่ มอนสเตอร์จะโหดขึ้นตามขั้น ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 รอบ สรุปว่าจะเจอ abyss 5 รอบด้วยกัน