TDP-MThai ร่วมทำดี มอบทุนฯนร.เรียนดี โครงการเกม Special Force

เกม / เกม online / TDP-MThai ร่วมทำดี มอบทุนฯนร.เรียนดี โครงการเกม Special Force

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 – เว็บไซต์ MThai.com พร้อมด้วย MThai Game (game.mthai.com) ร่วมกับ True Digital Plus และผู้ให้การสนับสนุน GamerTopUp กับ Ascenti Resource ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เล่นเกมส์จาก Razer พร้อมด้วยทีมแข่งเกมส์ First E-Sport ร่วมมือช่วยเหลือสังคม ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนเรียนดีที่ขาดทุนทรัพย์ในกองทัพบก ภายใต้แข่งขันเกมส์ Special Force รายการ Sponsor Cup By MThai รวมทั้งหมด 40,000 บาท

สำหรับการแข่งขันเกมส์ Special Force รายการ Sponsor Cup By MThai มีความตั้งใจมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนดี เพื่อสร้างกำลังใจในการศึกษา อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์การเล่นเกมส์ในทิศทางบวกในเชิงให้ความสำคัญต่อสังคม นอกจากนี้ รายการดังกล่าว ยังเฟ้นหาผู้ชนะเพื่อแข่งขันเกมส์เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขัน Special Force Thailand Championship 2014 อีกด้วย

และการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ โดยมีพ.อ. สุรพล ตาปนานนท์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.วินธัย สุวารีดารานักแสดงภาพยนต์เรื่อง สมเด็จพระนเรศวร และ พ.อ. พัฒนชัย จินตกานนท์เป็นผู้รับมอบ

พ.อ. สุรพล ตาปนานนท์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณกับผู้อนุเคราะห์ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา จำนวนเงินดังกล่าวเป็นส่วนช่วยให้เยาวชนได้มีกำลังใจในความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และยังเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความคิดสร้างสรรค์ในแง่ของการเล่นเกมส์ที่เล่นอย่างมีประโยชน์และมีส่วนช่วยเหลือด้านสังคมอีกด้วย