ร้านเน็ตฯ-เกมส์ ไทย ขอระบาย อย่าโทษแต่พวกเรา

เกม / เกม online / ร้านเน็ตฯ-เกมส์ ไทย ขอระบาย อย่าโทษแต่พวกเรา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2014 – Winner Online Clip จาก Youtube ได้ทำการขึ้นวิดีโอเผยแพร่นำเสนอเกี่ยวกับมุมมองของผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ในอีกหนึ่งแง่มุมที่มอบสิ่งคุณประโยชน์แก่ผู้เล่นเกมส์ด้านต่างๆ ตลอดยังต่อยอดไปสู่การสร้างชื่อเสียงผู้เล่นเกมส์ไปในระดับโลก ซึ่งเป็นแง่มุมที่สื่อสิ่งพิมพ์หรือออนไลน์ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน

ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตชั้นนำของไทย แสดงความเห็นในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น การเล่นเกมส์เป็นการต่อยอดเรื่องความคิดและทักษะ เพื่อประยุกต์ด้านทักษะเพื่อไปใช้ในการศึกษาหรือการบริหารงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมระหว่างผู้เล่นเกมส์จนกลายเป็นทีมแข่งเกมส์เพื่ิอแข่งขันสร้างรายได้พิเศษเพื่อเรียน หรือแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง สร้างกลุ่มเพื่อนผู้เล่น จนถึงไปแข่งขันเกมส์ระดับโลกเพื่อสร้างชื่อเสียงระดับชาติ

นอกจากนี้ ยังกล่าวต่อว่า สื่อสิ่งพิมพ์หรือออนไลน์ มักเผยแพร่ในเรื่องที่ไม่ดี แถมปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเกมส์ที่มาจากต้นตอจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่เป็นจริง แต่อยากให้มองดูเป็นตัวบุคคลมากกว่า และสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อฯที่นำเสนอข่าว ทำให้เยาวชนนำสิ่งที่ไม่ดีไปใช้ ซึ่งล้วนแล้วเป็นตัวบุคคล และร้านอินเตอร์เน็ตเป็นเพียงสถานที่เกิดเหตุและไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นแรงจูงใจให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น