Special Force ส่งปืนลายใหม่ CHERRY BLOSSOM SERIES

เกม / เกม online / Special Force ส่งปืนลายใหม่ CHERRY BLOSSOM SERIES

เกมส์ออนไลน์ Special Force (sf.in.th) ทำการอัพเดตอาวุธปืนกระบอกใหม่ในชุด CHERRY BLOSSOM SERIES อัพเดตวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นี้

สำหรับอาวุธปืนลาย CHERRY BLOSSOM SERIES ประกอบไปด้วย สไนเปอร์ไรเฟิล CHERRY BLOSSOM PSG-1A1,ปืนอาก้าในตำนานแบบเก็บเสียง CHERRY BLOSSOM AK74 SILENCE, และไรเฟิล CHERRY BLOSSOM L85A2

CHEERY BLOSSOM PSG-1A1

CHERRY BLOSSOM AK74 SILENCE

CHERRY BLOSSOM L85A2