Seal Online ไทย ปลดแบน ผู้เล่นทั่วประเทศ เริ่มแล้ววันนี้

Home / เกม online / Seal Online ไทย ปลดแบน ผู้เล่นทั่วประเทศ เริ่มแล้ววันนี้

เกมส์ออนไลน์ Seal Online (seal.in.th) ประกาศปลดระงับบัญชีผู้เล่น พร้อมให้โอกาสในการเล่นเกมส์อีกครั้ง โดยปลดล๊อคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จุดประสงค์ : เพื่อให้เหล่าผู้เล่นที่เคยทำผิดได้กลับมาพบเจอกันใหม่อีกครั้ง พบเจอกับความสนุกและเพื่อนๆ ที่เคยร่วมทุกข์สุขกันมา
ประกาศปลดแบนทั่วแผ่นดินด้วยระบบอัตโนมัติ: 12 มิถุนายน 2557

เงื่อนไข
1. ทุกไอดีที่ได้รับปลดแบนบริษัทจะไม่รับแจ้งปัญหาใดๆ และแก้ไขในทุกกรณี
2. ไอดีที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องการแฮกไอเทมประมูลหรือปั้มไอเทมจะไม่ได้รับปลดแบน
3. ปลดแบนไอดีตั้งแต่ปีที่เกมให้บริการจนถึงธันวาคมปี พ.ศ. 2555
4. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อไอเทมในไอดีที่รับปลดแบน
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า