เด็กไทยครองแชมป์ ติดเกมส์ออนไลน์-เกมส์มือถือ ในเอเซีย

Home / เกม online / เด็กไทยครองแชมป์ ติดเกมส์ออนไลน์-เกมส์มือถือ ในเอเซีย

ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ออกมาเปิดเผยรายละเอียดผลวิจัยกับเยาวชนในภูมิภาคเอเซียในการเล่นเกมส์ พบว่าเยาวชนจากประเทศไทยติดอันดับหนึ่งในการเล่นเกมส์ โดยใช้เวลาเฉลี่ย 3.1 ชั่วโมงต่อวัน ในการเล่นเกมส์ออนไลน์และเกมส์มือถือ ติดอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเซีย

พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เยาวชนใช้เวลาการเล่นเกมส์ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต สูงถึง 3.1 ชั่วโมงต่อวัน อีกทั้งยังพบด้วยว่าเยาวชนไทยติดเกมส์ออนไลน์ขั้นเสพติดรุนแรงไม่สามารถหยุดเล่นเกมได้ คิดเป็นร้อยละ 10-15 ของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ พญ.มธุรดา กล่าวต่อว่า การใช้เวลาเล่นเกมส์มากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อวัน จะส่งผลด้านการเรียน ความเครียด, สภาพอารมณ์และจิตใจแปรปรวน อีกทั้งไม่มีพัฒนาการที่ดี

ด้านกรมสุขภาพจิต ยังเปิดเผยข้อมูลร้องเรียนจากผู้ปกครองจากโทรศัพท์ถึงการปรึกษา”ลูกติดเกมส์” พบว่า
– เด็กเกิดปัญหาสุขภาพจิต ความเครียด และการเรียนตกต่ำ ร้อยละ 54
– เด็กเกี่ยวข้องกับการพนัน ร้อยละ 27.2
– เด็กเสพติดจากเกม เพราะเป็นหนี้สิน ไม่สามารถหยุดเล่นได้ ร้อยละ 19
– เด็กมีปัญหาครอบครัว ร้อยละ 14
– เด็กเกิดปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวลดลง ร้อยละ 9
– เด็กมีปัญหาการฆ่าตัวตายที่เกิดจากเกม ร้อยละ 4-5

ทั้งนี้ ทางกรมสุขภาพจิต ได้แสดงข้อเสนอแนะถึงเยาวชนและบุตรหลานว่ามีพฤติกรรมการติดเกมส์ อย่างเช่น ห่างเหินจากครอบครัวและเพื่อนๆ , เหม่อลอย วิตกกังวล ไม่มีสมาธิในการเรียน และเมื่อทำกิจกรรมกับครอบครัว, อารมณ์เปลี่ยนแปลง ขึ้นๆ ลง และมักจะระเบิดอารมณ์ แสดงความโกรธและก้าวร้าว เมื่อพูดไม่ถูกใจ, บ่นว่าเบื่อบ่อยๆ และรู้สึกเหน็ดเหนื่อย และ ดูซึมเศร้า หลับยาก หรือคิดจะทำร้ายตนเอง เป็นต้น

ด้านเกมส์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากเยาวชนไทย ส่วนมากจะเป็นเกมส์ประเภทแข่งขันระหว่างผู้เล่นด้วยกัน, เกมส์เก็บเลเวลที่ใช้เวลาพัฒนาตัวละครนาน ขณะที่เกมส์มือถือที่ได้รับความนิยมคือเกมส์ COOKIE RUN, LINE Ranger เป็นต้น