XShot ส่งขนอาวุธกระบอกใหม่ๆ 1 ก.ค. 57 นี้

Home / เกม online / XShot ส่งขนอาวุธกระบอกใหม่ๆ 1 ก.ค. 57 นี้

เกมส์ออนไลน์ XShot (xshot.in.th) ทำการอัพเดตอาวุธปืนใหม่ๆภายใต้แพทซ์ AMAZING SPIDER MAN เตรียมอัพเดต 1 กรกฎาคม 2557 นี้

AK 12 King (Assault Rifle): ประเภทปืนกลจู่โจม Assault rifle
คุณสมบัติพิเศษ: มีความแม่นยำสูง, พลังทำลายสูง,ยิงเจาะเกาะ, ยิงเร็ว

DEN-O (Assault Rifle):ประเภทปืนกลจู่โจม Assault rifle
คุณสมบัติพิเศษ: มีความแม่นยำสูง, พลังทำลายสูง,ยิงเจาะเกาะ, แรงดีดต่ำ

Curt Connors (Assault Rifle): ประเภทปืนกลจู่โจม Sniper rifle
คุณสมบัติพิเศษ: สลับปืนเร็ว, ถือปืนเคลื่อนที่เร็ว,เปิดกล้องไว

Sandman (Assault Rifle):ประเภทปืนกลจู่โจม Sniper rifle
คุณสมบัติพิเศษ: มีกระสุนเยอะ, ระยะยิงสูง, ยิงเร็วมาก, มีความเสถียรสูง

Gwen Stacy (Pistol):ประเภทปืนพกสำรอง Pistol
คุณสมบัติพิเศษ: พลังทำลายสูง, ยิงเร็ว, มีความเสถียรสูง

Venom (Pistol):ประเภทปืนพกสำรอง Pistol
คุณสมบัติพิเศษ: มีกระสุนเยอะ, ระยะยิงสูง, ยิงเร็วมาก, มีความเสถียรสูง

Antitoxin (Closed Weapon): ประเภทอาวุธระยะประชิด Weapon
คุณสมบัติพิเศษ: คลิกซ้ายโจมตีไกล, คลิกขวาโจมตีรอบๆ,คลิกขวาโจมตีถึงตาย, พลังทำลายสูง,รัศมีโจมตีกว้าง, เล่น PVE พลังทำลายเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า