Final Bullet เผยอาวุธปืนที่สามารถซื้อเล่นได้”ถาวร”

Home / เกม online / Final Bullet เผยอาวุธปืนที่สามารถซื้อเล่นได้”ถาวร”

โดยปกติแล้วเกมส์ออนไลน์ FPS ทั่วไปจะมีอาวุธปืนที่มีจำกัดเวลาการใช้งาน และมีจำนวนค่อนข้างน้อยให้เลือกใช้ แต่สำหรับเกมส์ Final Bullet (fnb.in.th) มีอาวุธปืนที่สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้อย่าง”ถาวร” ไม่มีจำกัดอายุการใช้งาน และใช้เงินในเกมส์เป็นการซื้อ

อาวุธปืนที่สามารถซื้อใช้งานได้”ถาวร” ณ ปัจจุบัน

วิธีการซื้ออาวุธถาวร

เริ่มแรกก็เข้าไปใน Shop และเลือกปืนถาวรที่ต้องการเป็นเจ้าของ จากนั้น กดเลือกระยะเวลาของปืนเป็น “ถาวร” ถัดมา กดปุ่ม BUY เพื่อเลือกซื้อปืนถาวรที่ต้องการ ง่ายๆ เพียงเท่านี้ก็จะได้ปืนถาวรมาครอบครอง

ในส่วนของปืนถาวรนั้น สามารถซ่อมแซมปืนที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งานได้อีกด้วย โดยการกดปุ่ม “REPAIR”
(ในส่วนของการซ่อมแซม ยังไม่สามารถใช้งานใช้งานได้ เนื่องจากค่าความทนทานของปืนยังไม่ลดลงเมื่อใช้งาน)