สรุปการแข่งขันรอบคัดเลือกเกม Heroes of Newerth 11 ธ.ค. 54

Home / เกม online / สรุปการแข่งขันรอบคัดเลือกเกม Heroes of Newerth 11 ธ.ค. 54

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกเกม Heroes of Newerth วันที่ 11 ธันวาคม 2554

สำหรับผลการแข่งขันรอบคัดเลือกเกม Heroes of Newerth (hon.in.th) ในรายการ Ice Blast วันที่ 11 ธันวาคม 2554 มีดังต่อไปนี้

ทีม : [BOW-JR] Best of Weapon – Junior แพ้ ทีม : [FATz] NOT YOU FAT JESUS ?? 0 : 1 ?? 20068838
ทีม : [NosF] Nosferatu ชนะ ทีม : [RepK] RepTerZ ?? 1 : 0 ?? 20068657
ทีม : [Rth] RuthlessZ แพ้ ทีม : [SPEC] Specific ?? 0 : 1 ?? 20070743
ทีม : [GBWB] GuBokWaB แพ้ ทีม : [i8] I am 8nfinity ?? 0 : 1 ?? 20073293
ทีม : [Karu] Kill Karu ชนะ ทีม : [KOY] KOY ?? 1 : 0 ?? 20069290
ทีม : [h0g] House Of God ชนะ ทีม : [BTW] Build TeaMwork. ?? 1 : 0 ?? 20068255
ทีม : [SoEB] ScreamOfEarthBound แพ้ ทีม : [TF] True Friends ?? 0 : 1 ?? 20071685
ทีม : [TGWR] The God Of War Rock แพ้ ทีม : [NU] NUcafe ?? 0 : 1 ?? 20069523
ทีม : [ESC] ESC Line ชนะ ทีม : [JPK] JomPluk ?? 1 : 0 ?? 20071101
ทีม : [LUX7] LUXURIOUS แพ้ ทีม : [OVTz] OverThrow ?? 0 : 1 ?? 20068620
ทีม : [YGT] YGT ชนะ ทีม : [Eel] Eellion Species ?? 1 : 0 ?? 20075023
ทีม : [SLS] Sleepless Society แพ้ ทีม : [KmF] Keep moving Forward ?? 0 : 1 ?? Bye
ทีม : [GTN] GaTomNoy แพ้ ทีม : [PSH] HamMer ScisSors PaPer ?? 0 : 1 ?? 20075937
ทีม : [WC5] WCFIGHT แพ้ ทีม : [sBBH] sBaby build house ?? 0 : 1 ?? 20070338
ทีม : [Y4s] Yesfordead แพ้ ทีม : [dube] Dubstep Esports ?? 0 : 1 ?? 20074711
ทีม : [EXSP] Example Step ชนะ ทีม : [Fsd] ForFriend ?? 1 : 0 ?? 20070564
ทีม : [B285] BLEND285 ชนะ ทีม : [PONG] PongSalad ?? 1 : 0 ?? 20071848
ทีม : [BPY] BigPlaY แพ้ ทีม : [MEJI] Meji Milk ?? 0 : 1 ?? 20069344
ทีม : [GLM] GuLoveMear แพ้ ทีม : [KEED] KEED ?? 0 : 1 ?? 20076212
ทีม : [oMyZ] oMyZ แพ้ ทีม : [Yim] Chang Yim thailand ?? 0 : 1 ?? 20069466
ทีม : [lmba] iMbalancE Wildcats ชนะ ทีม : [ATH] AnyThing ?? 1 : 0 ?? 20075843
ทีม : [C3z] Cry Babyz ชนะ ทีม : [IsR] I Still Remain ?? 1 : 0 ?? ชนะ บาย
ทีม : [EXP9] ExperlenCez ชนะ ทีม : [NNT] No Name Team ?? 1 : 0 ?? 20063044
ทีม : [MvE] MARVELo0o แพ้ ทีม : [Fail] FailedS ?? 0 : 1 ?? 20072883
ทีม : [CMFC] Chiang Mai FanClub ชนะ ทีม : [jKjz] JakaJeEz ?? 1 : 0 ?? 20067977
ทีม : [285] ALCOHOLISM ชนะ ทีม : [mD] mD ?? 1 : 0 ?? 20069707
ทีม : [PFC] PhichitFC ชนะ ทีม : [XLNT] Exellent ?? 1 : 0 ?? 20071199
ทีม : [thL] LopburiCity แพ้ ทีม : [BTL] Brutal Lust ?? 0 : 1 ?? 20070130
ทีม : [Czi] CrazyMe ชนะ ทีม : [ErDi] ErDi ?? 1 : 0 ?? 20069688
ทีม : [IMMs] The Immortal ชนะ ทีม : [HIML] Hon 1s My Life ?? 1 : 0 ?? 20068845
ทีม : [Dual] TheFlameBlood แพ้ ทีม : [qmp] Eieiiz ?? 0 : 1 ?? ชนะบายยย
ทีม : [YMM] Your Mom is Mine ชนะ ทีม : [RHZ] Rhee Heng Zeng ?? 1 : 0 ?? ชนะบาย
ทีม : [Rayz] RAYUMZ MEMBERS แพ้ ทีม : [TwaA] Together without an appointment. ?? 0 : 1 ?? 20073279 ชนะบาย
ทีม : [IH] It Hurt แพ้ ทีม : [AY] Ayutthaya ?? 0 : 1 ?? 20068864
ทีม : [FN] Final Game ชนะ ทีม : [KZ] KoDz ?? 1 : 0 ?? 20070819
ทีม : [KS] KingKS แพ้ ทีม : [PmS] Party MusSalim ?? 0 : 1 ?? 20072430
ทีม : [oBDo] BlackDoor แพ้ ทีม : [Bin] Recycle Bin ?? 0 : 1 ?? 20070258
ทีม : [B0W] Best of Weapon ชนะ ทีม : [IBBH] Baby Build House ?? 1 : 0 ?? 20069906
ทีม : [MJT] MaJestic Tower แพ้ ทีม : [lolli] Lollipop ?? 0 : 1 ?? ชนะบาย
ทีม : [HLG] Hooligan แพ้ ทีม : [BCY] behind cruelty ?? 0 : 1 ?? ชนะบาย
ทีม : [llsJ] llsJ แพ้ ทีม : [TVM] The Victory Medal ?? 0 : 1 ?? 20069287
ทีม : [4FC] FaConz แพ้ ทีม : [Dm2y] Dreams To Reality ?? 0 : 1 ?? 20068317 ชนะบาย
ทีม : [AoL] Art oF Life ชนะ ทีม : [IWW] I Wann4 Wal2s ?? 1 : 0 ?? 20069401
ทีม : [KPFT] PerfectTeam แพ้ ทีม : [SpSz] SuperSub Zone ?? 0 : 1 ?? ชนะบาย
ทีม : [St4r] SuPerSt4r แพ้ ทีม : [MMD] Peachymoonz ?? 0 : 1 ?? 20070781
ทีม : [MLN] Millionaire แพ้ ทีม : [CaKe] CaRaMaL BuTTeR CakE ?? 0 : 1 ?? 20071389
ทีม : [Buff] Buff แพ้ ทีม : [JCC] JustCONCEDE ?? 0 : 1 ?? 20070215
ทีม : [OHPA] Open House Party Academy ชนะ ทีม : [CBB] Crazy Baboon ?? 1 : 0 ?? 20075829
ทีม : [xuth] Xunwu Teamwork แพ้ ทีม : [12ir] Raider ?? 0 : 1 ?? 20069089
ทีม : [Tt.s2y] Tt-eSports.s2y ชนะ ทีม : [4lz] Ah Lai Zard ?? 1 : 0 ?? 20073679
ทีม : [BUDD] This Buddha Town ชนะ ทีม : [HK] Huay Kwang ?? 1 : 0 ?? 20069132
ทีม : [ELFZ] Elfen Lead แพ้ ทีม : [FTTH] Full-Option ThailanD ?? 0 : 1 ?? 20076570
ทีม : [MNT] madnatic แพ้ ทีม : [2KF] KissForKids ?? 0 : 1 ?? 20071627
ทีม : [Dumm] The Dumm แพ้ ทีม : [Doll] The DollHouse ?? 0 : 1 ?? 20068105
ทีม : [ToZ] TooLatez แพ้ ทีม : [AaA] Again and Again ?? 0 : 1 ?? bye
ทีม : [RtiZ] Real Team is Zeed Na Ja แพ้ ทีม : [MiTH.OHP] MiTH.OHP ?? 0 : 1 ?? ชนะบาย
ทีม : [IYH] IYH ชนะ ทีม : [Cnz] Clicknet ?? 1 : 0 ?? 20070450
ทีม : [A5] you and i ชนะ ทีม : [OvHg] OverHanG ?? 1 : 0 ?? 20070069
ทีม : [ber] Chanchai แพ้ ทีม : [DzE] DeadZonE ?? 0 : 1 ?? ชนะบาย
ทีม : [Key] Key แพ้ ทีม : [DBF] Double Fang ?? 0 : 1 ?? ฃนะบาย
ทีม : [sgod] SaigoOmoide แพ้ ทีม : [1112] The Pizza Company ?? 0 : 1 ?? 20071933
ทีม : [YEDS] YEDS ชนะ ทีม : [Ru] SmallRu ?? 1 : 0 ?? 20070894