XSHOT อัพเดตรถยนต์ Porsche คันหรู แรงเกินพิกัด

เกม / เกม online / XSHOT อัพเดตรถยนต์ Porsche คันหรู แรงเกินพิกัด

เกมส์ออนไลน์ XShot (xshot.in.th) ทำการอัพเดตรถยนต์คันใหม่ Porsche เอาใจขาดริฟท์วิ่งเร็วทะลุเส้นแดงเกินพิกัด อัพเดตแล้ววันนี้

สเปครถ :ทนทาน 55, ความเร็ว 80, เพิ่มความเร็ว 60, การควบคุม 60, ใช้น้ำมัน 55 มาพร้อมกับความเร็วสูงสุด 216 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหากผู้เล่นทำการเร่งไนตรัส ความเร็วจะพุ่ง 244 กิโลเมตรต่อชั่วโมง