Nexon ญี่ปุ่น จัดอบรม สอนเขียนโปรแกรมเกมส์ แก่เด็กประถม-มัธยม

เกม / เกม online / Nexon ญี่ปุ่น จัดอบรม สอนเขียนโปรแกรมเกมส์ แก่เด็กประถม-มัธยม

Nexon ผู้ให้บริการเกมส์สาขาญี่ปุ่น เปิดโครงการสอนอบรมเขียนโปรแกรมมิ่งแก่เด็กประถมและมัธยม ภายใต้โครงการ Future Creators Project จุดประกายเยาวชนสานฝันเป็นนักสร้างเกมส์และอาชีพที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโปรแกรมในอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ต้องการให้เด็กเยาวชนเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในระดับการเขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อจุดประกายแก่อาชีพในอนาคต รวมถึงสร้างแรงงานในตลาดโปรแกรมเกมอร์ภายในประเทศ และสร้างโอกาสในหน้าที่การงานในการเข้าร่วมบริษัท Nexon ในอนาคต โครงการดังกล่าวมีผู้สนใจกว่า 150 คน และเปิดรับสมัครเพียง 30 ที่เท่านั้น

ด้านหลักสูตรการอบรม จะมีเนื้อหาการเขียนโปรแกรมเชิงประยุกต์เบื้องต้น อ้างอิงจากเกมส์ MapleStroy ในการเขียนและแสดงผลผ่านเกมส์ MMORPG ชื่อดัง อีกทั้ง เรียนวิชาด้านการออกแบบ ทำการออกแบบไอเทมเกมส์และนำมาแสดงผลทั้งในเกมส์และพรินเตอร์แบบ 3 มิติ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมแข่งขันให้พัฒนามินิเกมส์ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และนำมาถ่ายทอดจากพี่เลี้ยงหรือพนักงาน Nexon เพื่อเขียนโปรแกรมและแสดงผลออกมา