Triad Wars เกมส์ออนไลน์แก๊งอั่งยี่ เป็นใหญ่ในผืนแผ่นดินฮ่องกง

Home / เกม online / Triad Wars เกมส์ออนไลน์แก๊งอั่งยี่ เป็นใหญ่ในผืนแผ่นดินฮ่องกง

United Front Games ทีมสร้างเกมส์ Sleeping Dogs ประกาศเปิดตัวเกมส์ออนไลน์ใหม่ Triad Wars เกมส์แอคชั่นผจญภัยออนไลน์ที่ให้ผู้เล่นสร้างกลุ่มอั่งยี่ให้บังเกิดและมีอำนาจในแวดวงอาชญากร เตรียมเปิดให้บริการต้นปี 2015 บน PC

เกมส์ Triad Wars พาผู้เล่นไปยังประเทศฮ่องกง เริ่มต้นการสร้างกลุ่มอำนาจมืดเพื่อเป็นปรปักษ์ผู้ที่ต้องการจะเป็นใหญ่ในเมือง ผู้เล่นจะต้องเริ่มต้นก่อการอาชญากรรม สร้างกลุ่มคลื่นใต้น้ำเพื่อลอบกองโจรแก่กลุ่มอันธพาลที่เป็นใหญ่อยู่ในปัจจุบัน เพิ่มค่าประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าใหญ่ผู้ก่อการและรวมพลพรรคออกต่อสู้ระหว่างกลุ่มอันธพาลจากย่านอื่นๆที่อยู่ในทั่วเมืองฮ่องกง

ภายในเกมส์ ผู้เล่นสามารถเดินทางในเกมส์อย่างอิสระ เริ่มต้นชกต่อยวิวาทผู้ที่เป็นปรปักษ์ในพื้นที่แห่งต่างๆ การขับรถในเกมส์ก็เป็นส่วนหนึ่งในย่นระยะเวลาไปยังอีกสถานที่หนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีภารกิจให้เล่นเพื่อพัฒนาตัวละคร อาทิ การแฮ็กระบบคอมพิวเตอร์, การทำภารกิจฟอกเงิน, ขโมยรถยนต์ หรือทำบางสิ่งที่เอาขาข้างหนึ่งของตัวเองยื่นอยู่ในลูกกรง เป็นต้น

เกมส์ Triad Wars มีกำหนดเปิดให้บริการต้นปี 2015 เฉพาะ PC ดูรายละเอียดการสมัครทดสอบเกมส์ได้ที่ https://www.triadwars.com/beta-registration


triad-wars-art-1

triad-wars-art-2

triad-wars-art-3

triad-wars-art-4