XSHOT ส่งอาวุธปืนชุด Yama Series 8 ต.ค. 57 นี้

Home / เกม online / XSHOT ส่งอาวุธปืนชุด Yama Series 8 ต.ค. 57 นี้

เกมส์ออนไลน์ XShot (xshot.in.th) ทำการอัพเดตอาวุธปืนกระบอกใหม่ในชุด ปีศาจ Yama Series อัพเดต 8 ตุลาคม 2557 นี้

Yama Series : Impermanence (Duo Pistol)
คุณสมบัติ: เพิ่มทำลาย, ยิงไวเพิ่มขึ้นมาก, เจาะเกราะเพิ่ม, เปลี่ยนกระสุนไวขึ้นมาก, ทำลาย 2 เท่าโหมดเพลิงนรกประตูผี

Yama Series : Song Emperor (Submachine Gun)
คุณสมบัติ: ทำลายสูง, เปลี่ยนกระสุนไว, เสถียรดี, สลับปืนไว, กระสุนเยอะ, ทำลายเพิ่ม 1.2 เท่าโหมดเพลิงนรกประตูผี

Yama Series : Yu Hu (Closed Weapon)
คุณสมบัติ : โจมตีเร็ว, ทำลายสูง, รัศมีโจมตีกว้าง, ทำลาย 2 เท่าโหมดเพลิงนรกประตูผี