Shadow of Eclipse แนะนำเทคนิคการอัพเกรดยูนิต

Home / เกม online / Shadow of Eclipse แนะนำเทคนิคการอัพเกรดยูนิต

เกมส์ออนไลน์ Shadow of Eclipse (soe.in.th) ได้ทำการแนะนำเทคนิควิธีอัพเกรดยูนิต นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทีมเราให้แกร่งขึ้น

shadow-of-eclipse-281014-1

shadow-of-eclipse-281014-2

เริ่มต้นให้ผู้เล่นหา NPC เฟลิเซียก่อน ซึ่งเฟลิเซียจะอยู่บนเรือเหาะ เพียงคลิกขึ้นเรือเหาะที่มุมขวาบนของหน้าจอ เมื่อคุยกับเฟลิเซียแล้วให้เลือกคำสั่ง “อัพเกรด” เพื่อเข้าสู่หน้าต่างอัพเกรดยูนิตของผู้เล่น

shadow-of-eclipse-281014-3

เลือกยูนิตที่ต้องการอัพเกรต ในทีนี้เราเลือก “ราชาเงือก” ที่มีเลเวล 15/20 (หมายถึง เลเวลตอนนี้ 15 จากสูงสุดที่เพิ่มได้คือ 20) “ราชาเงือก” จะปรากฎที่ภาพใหญ่มุมซ้ายบน เมื่อกดแว่นขยายส่องดูจะเห็นสเตตัสปัจจุบันก่อนทำการอัพเกรต

จากนั้นให้เลือกวัตถุดิบที่จะนำมาอัพเกรต “ราชาเงือก” โดยมีจุดสังเกต
1. ที่เลเวลของยูนิตบางตัวจะมีสีเขียว บางตัวก็มีสีขาว ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านสเตตัสโบนัส ตัวที่เลเวลแสดงสีเขียว จะมีสเตตัสโบนัสติดอยู่ด้วย
2. ประเภทยูนิต โดยดูที่รูปสัญลักษณ์ใต้เลเวล จะมีรูปดาบ, คฑา หรือ ธนู หากเป็นยูนิตประเภทเดียวกัน ก็จะได้รับโบนัส EXP พิเศษเพิ่มในการอัพเกรตครั้งนั้น
3. ธาตุ เช่นเดียวกับประเภทยูนิต หากวัตถุดิบมีธาตุเดียวกันก็จะได้รับโบนัส EXP ด้วยเช่นกัน

shadow-of-eclipse-281014-4

ค่าสเตตัสโบนัสของยูนิตแต่ละตัวที่เรามี สามารถคลิกแว่นขยายเพื่อตรวจสอบดูว่า ยูนิตตัวนั้นมีโบนัสค่าอะไรบ้าง ที่สำคัญค่าสเตตัสโบนัสของวัตถุดิบจะถูกโอนไปยังยูนิตที่ต้องการอัพเกรตเสมอ แม้ยูนิตหลักจะมีเลเวลสูงสุดแล้วก็ยังสามารถโอนให้ได้

shadow-of-eclipse-281014-5

เมื่อพร้อมทำการอัพเกรดแล้ว ให้คลิกอัพเกรต ระบบจะแจ้งขอคำยืนยันว่าต้องการอัพเกรตแล้วใช่หรือไม่ โดยเราต้องมีเงินเพียงพอต่อการอัพเกรตด้วย กรณีที่เราได้รับโบนัส EXP หน้าต่างนี้จะแจ้งให้ทราบด้วยว่ามีโบนัสอะไรบ้าง จากภาพเมื่อได้รับโบนัสจากวัตถุดิบธาตุเดียวกัน 2 ตัว และยูนิตประเภทเดียวกัน 4 ตัว

shadow-of-eclipse-281014-6

เมื่ออัพเกรดเสร็จแล้ว หน้าต่างจะแสดงผลการอัพเกรด เนื่องจากการอัพเกรตครั้งนี้ EXP ไม่เพียงพอที่จะขึ้นเป็นเลเวล 16 ได้ ค่าสเตตัสทั้งหมดจึงเท่าเดิม ได้รับมาเฉพาะ EXP แต่ที่พิเศษขึ้นมาคือ ราชาเงือก ได้รับค่าสเตตัสโบนัสจากวัตถุดิบมาด้วย 2 ค่า นั่นคือ ค่าโจมตี และค่าป้องกัน โดยสังเกตจากค่าเสตตัสทั้ง 2 มีสีเขียวหลังการอัพเกรด

shadow-of-eclipse-281014-7

ค่าสเตตัสโบนัสที่ได้มาจะเท่ากับ ค่าโบนัสเดิมที่มี + ค่าโบนัสของวัตถุดิบ ในที่นี้ค่าเดิมเราไม่มีโบนัส แต่ถ้ากรณีที่เรามีค่าโบนัสเดิมอยุ่แล้วเช่น เดิม พลังโจมตี 106 [103(+3)] แล้ววัตถุดิบที่อัพเกรตในครั้งนั้น (+1) หลังการอัพเกรต เราจะได้พลังโจมตี 107[103(+4)] …เฉพาะกรณีที่เลเวลไม่ขึ้น หรือขึ้นแต่สเตตัสนั้นไม่ได้เพิ่มในเลเวลนั้น

สำหรับ ยูนิตที่มีโบนัสหาได้จากการเล่นในแต่ละเนื้อเรื่อง แต่ละด่านก็มีโอกาสดรอปได้ หรือจะเปิดหาจากการเปิดตู้ไข่ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกัน