GunZ 2 แนะนำตัวละคร Max มนุษย์โล่เคลื่อนที่

Home / เกม online / GunZ 2 แนะนำตัวละคร Max มนุษย์โล่เคลื่อนที่

เกมส์ออนไลน์ GunZ 2 (gunz2.in.th) ได้แนะนำตัวละครเกมส์ Max มนุษย์โล่เคลื่อนที่ มุ่งเน้นการป้องกันเป็นหลัก

สำหรับตัวละคร Max เน้นไปทางป้องกันได้ดี แต่เมื่อโจมตีด้วยอาวุธก็หนักหน่วงไม่แพ้กัน อาวุธทั้ง 3 แบบแตกต่างกันทั้งหมด ได้แก่ โล่ ปืนพ่นไฟ และปืนกลยักษ์ สกิลเกือบทั้งหมดของตัวละครนี้จะเน้นไปที่การใช้โล่ในการโจมตี จุดเด่นของตัวละครนี้จะเน้นด้านการตั้งรับ ในระหว่างที่ใช้โล่ตั้งรับการโจมตีก็เป็นการสะสมค่า ZP ไว้ใช้เป็นสกิลในการบุกได้ด้วย นอกจากนี้อาวุธโจมตีปืนพ่นไฟ และปืนกลก็มีพลังโจมตีที่รุนแรงเหมือนกัน แต่ก็มีข้อจำกัด เพราะต้องใช้เวลาโฟกัสเป้าหมายก่อนยิงทุกครั้ง บางครั้งอาจจะหลบไม่ทันถ้าถูกโจมตี


สกิลที่น่าสนใจของตัวละครนี้มีอยู่ 4 สกิลด้วยกัน ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็นสกิลที่เกี่ยวกับโล่ ได้แก่
1. Shiels Shock เป็นสกิลกระโดดละใช้โล่กระแทกพื้นเหมือนสกิล Seismic Smash แต่พลังทำลายรุนแรงกว่ามาก ใช้ค่า ZP 2 ช่องต่อการโจมตี 1 ครั้ง ปุ่มสกิล คือ ‘E’

2. Shield Rush สกิลท่าไม้ตายที่รวมพลังไว้ที่โล่แล้วกระแทกใส่ศัตรูในครั้งเดียว สกิลนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อมีค่า ZP เต็มทั้ง 3 ช่อง ถ้าอยากใช้สกิลนี้ เร็วๆล่ะก็ ให้ใช้โล่ป้องกันกระสุนของศัตรูไว้จนกว่าค่า ZP จะเป็น แล้วใช้สกิลนี้กระแทกศัตรู ตัวละครจะเสียเลือดไม่มาก เป็นการเก็บค่า ZP ได้ง่ายทีเดียว ปุ่มสกิลคือ ‘Q’

3. Seismic Smash สกิลที่ตัวละครกระโดดขึ้นไปแล้วใช้โล่กระแทกพื้น สกิลนี้ไม่ต้องใช้ค่า ZP แต่จะใช้ได้ต่อเมื่อถือโล่อยู่เท่านั้น

4. Rapid Fire เป็นสกิลอัตโนมัติเมื่อค่า ZP เต็มทั้ง 3 ช่อง อาวุธปืนกลจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เป็นการชาร์ตปืนให้เตรียมยิงได้ทันทีโดยไม่ต้องโฟกัสเป้าหมายก่อน แต่สกิลนี้จะค่อยๆลดลงเรื่องๆจนกว่าค่า ZP จะหมด

ถ้ากำลังมองหาตัวละครที่เน้นด้านการป้องกัน แต่การโจมตีก็ไม่ได้ด้อยกว่าตัวละครอื่น ตัวละครก็เหมาะ เพราะเป็นตัวละครที่มีเลือดมากที่สุดคอยกันดาเมจจากศัตรูเพื่อให้เพื่อนบุกเข้าไปโจมตีได้ง่าย แต่ถึงแม้ว่าจะโจมตีได้แรงก็ต้องแลกด้วยการเคลื่อนไหวที่ช้ากว่าตัวละครอื่นเหมือนกัน