XShot ส่งอาวุธ Gold Pink Series และ Moon Series

เกม / เกม online / XShot ส่งอาวุธ Gold Pink Series และ Moon Series

เกมส์ออนไลน์ XShot (xshot.in.th) ทำการอัพเดตอาวุธใหม่ Gold Pink Series และ Moon Series อัพเดตแล้ววันนี้

Moon Series อาวุธปราบวิญญาณร้าย พร้อมคุณสมบัติพิเศษที่ต้องตะลึง!Gold Pink series Set อาวุธสุดหวาน น่ารักฟรุ้งฟริ้ง และหาซื้อใช้ได้เฉพาะคู่ที่แต่งงานแล้วเท่านั้น!