Seiya Online ขยายเลเวล 79 – เพิ่มอาชีพใหม่ ต้อนรับ OBT

Home / เกม online / Seiya Online ขยายเลเวล 79 – เพิ่มอาชีพใหม่ ต้อนรับ OBT

เกมส์ออนไลน์ Seiya Online (seiyaonline.in.th) ทำการอัพเดตแพทซ์ใหม่ต้อนรับ Open Beta เพิ่มอาชีพใหม่ และขยายเลเวลเกมส์ อัพเดตแล้ววันนี้

seiya-online-181214

สำหรับการอัพเดตแพทซ์ใหม่เกมส์ Seiya Online ประกอบไปด้วยดังนี้

1.เพิ่มคลาสใหม่ Sea Dragon

2.เพิ่ม Max LV79

3.เพิ่มเควสท์เนื้อเรื่องหลักกับเควสท์รองถึง LV79

4.เพิ่มชุด Black Cloth, Gold Cloth, และ God Cloth

5.เพิ่มดันเจี้ยนกิจกรรม LV60-70

6.เพิ่ม World Boss 10 ตัว (อัลเดบาลัน, ไอแซค, ราดาแมนทิส, ยักษ์หินลาวา, โพไซดอน, ซีดราก้อน, ชูร่า, กฤษณะ, ฮิปนอส และปิศาจชั่วแห่งขุมนรก)