XShot เพิ่มลูกเล่นใหม่”กล่องสมบัติรวยเปรี้ยง”จากโหมดซ่อนหา

เกม / เกม online / XShot เพิ่มลูกเล่นใหม่”กล่องสมบัติรวยเปรี้ยง”จากโหมดซ่อนหา

เกมส์ออนไลน์ XShot (xshot.in.th) ได้เพิ่มลูกเล่นใหม่จากโหมดซ่อนหา กับระบบกล่องสมบัติ เมื่อพบเจอจะได้รับไอเทมฟรีๆ

1.เจอกล่องสมบัติในแผนที่ต้องรีบสอย!!

xshot-290115-1

นอกจากความสนุกของตัวโหมด “ซ่อนหา” ที่ต้องยิงสิ่งแปลกปลอมแล้ว ยังมีกล่องสมบัติให้ลุ้นภายในฉากกันอีกด้วย

2.ยิ่งล่ายิ่งได้ กล่องนิทานเพิ่มค่าชื่อเสียง และ ไข่สัตว์เลี้ยงถาวร!

xshot-290115-2

3.จบเกมก็ได้ค่าชื่อเสียงอัพเลเวลพุ่ง…ปรื๊ด

xshot-290115-3