XSHOT ส่งอาวุธปืนซุ่มยิง Dragon Power AMR-2

Home / เกม online / XSHOT ส่งอาวุธปืนซุ่มยิง Dragon Power AMR-2

เกมส์ออนไลน์ XShot (xshot.in.th) ทำการอัพเดตอาวุธใหม่ Dragon Power AMR-2 ถือว่าเป็นปืนซุ่มยิงที่น่าจับตามอง

xshot-240215-2

สำหรับอาวุธ Dragon Power AMR-2 มีความสามารถที่ดีกว่าเพราะสามารถยิงทะลุได้ ถึงตัวจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ยิงทะลุได้เช่นกัน แต่ยิงทะลุได้เฉพาะสิ่งของที่หนาไม่มากเท่านั้น

XSHOT-2_3

xshot-240215-3 xshot-240215-4 xshot-240215-5