Special Force 2 แนะนำโหมดเกมส์กับสุดยอดภารกิจหลากหลาย

เกม / เกม online / Special Force 2 แนะนำโหมดเกมส์กับสุดยอดภารกิจหลากหลาย

เกมส์ออนไลน์ Special Force 2 ได้แนะนำโหมดเกมส์กับสุดยอดภารกิจหลากหลาย พร้อมระเบิดความมันส์แบบไม่มีสิ้นสุดด้วยโหมดการเล่นที่มีรูปแบบแตกต่างกัน

Banner

1. Death Match (โหมดลุยเดี่ยว)
-การเล่นรูปแบบเดี่ยว (ลุยเดียวใช้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆ)
-ทำคะแนนสูงสุดเป็นฝ่ายชนะ
-ผู้เล่นสูงสุด 16 คน

2. Team Death Match(โหมดทีม)
-การเล่นรูปแบบทีม
-แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย (ฝ่ายตั้งรับ/ฝ่ายบุก)
-ยิงต่อสู้กัน โดยขึ้นอยู่กับความสามารถ และควาสามัคคีของทีม
-ทีมที่ทำคะแนนสูงสุดเป็นฝ่ายชนะ
-ผู้เล่นสูงสุดฝ่ายละ 8 คน (ในหนึ่งห้องมีผู้เล่นรวม 2 ฝ่าย 16 คน)

3. Sabotage(โหมดทีมวางระเบิด)
-การเล่นรูปแบบทีม
-แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย (ฝ่ายวางระเบิด/ฝ่ายกู้ระเบิด) ต้องทำภารกิจให้สำเร็จ
-หรือเอาชนะด้วยการกำจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามให้หมด
-หรืออีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จเช่นกัน คือ การกำจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามให้หมด
-ผู้เล่นสูงสุดฝ่ายละ 8 คน (ในหนึ่งห้องมีผู้เล่นรวม 2 ฝ่าย 16 คน)

Mission2

4. Capture The Flag(โหมดยึดธง)
-การเล่นรูปแบบทีม
-แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย
-แต่ละทีมต้องทำหน้าที่ยึดธงตามจุดต่างๆ ภายในแผนที่
-ยึดครองธงได้มาก คะแนนก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเร็ว
-ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นฝ่ายชนะ
-ผู้เล่นสูงสุดฝ่ายละ 8 คน (ในหนึ่งห้องมีผู้เล่นรวม 2 ฝ่าย 16 คน)

Mission3

5. Seizure (โหมดชิงวัตถุเป้าหมาย)
-การเล่นรูปแบบทีม
-แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย (ฝ่ายแย่งชิงวัตถุเป้าหมาย/ฝ่ายป้องกันวัตถุเป้าหมาย) ต้องทำภารกิจให้สำเร็จ
-หรือเอาชนะด้วยการกำจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามให้หมด
-ผู้เล่นสูงสุดฝ่ายละ 8 คน (ในหนึ่งห้องมีผู้เล่นรวม 2 ฝ่าย 16 คน)

6. Escape(โหมดลบหนี)
-การเล่นรูปแบบทีม
-แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย (ฝ่ายหาทางหลบหนี/ฝ่ายป้องกัน) ต้องทำภารกิจให้สำเร็จ
-หรือเอาชนะด้วยการกำจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามให้หมด
-ผู้เล่นสูงสุดฝ่ายละ 8 คน (ในหนึ่งห้องมีผู้เล่นรวม 2 ฝ่าย 16 คน)

Mission4

7. Sniper Match(โหมดสไนเปอร์)
-การเล่นรูปแบบทีม
-แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย
-โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องยิงต่อสู้ด้วยอาวุธปืน ประเภทสไนเปอร์เท่านั้น
-ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นฝ่ายชนะ
-ผู้เล่นสูงสุดฝ่ายละ 8 คน (ในหนึ่งห้องมีผู้เล่นรวม 2 ฝ่าย 16 คน)

Mission1

8. Xanthid(โหมดเอเลี่ยน)
-การเล่นที่ต้องใช้ความร่วมมือของผู้เล่นทุกคน
-โดยวิธีที่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จ 2 แบบ
1.ยิงเอเลี่ยนให้หมด และเอาชีวิตรอด
2. ยิงเอเลี่ยนให้หมด เอาชีวิตรอดและเครื่องส่งสัญญาน