World of Warcraft เตรียมแผน ใช้เงินในเกมส์แลกชั่วโมงเล่นเกมส์

Home / เกม online / World of Warcraft เตรียมแผน ใช้เงินในเกมส์แลกชั่วโมงเล่นเกมส์

ตลอดที่ผ่านมา เกมส์ออนไลน์ World of Warcraft จะต้องสมัครสมาชิกรายเดือน 14.99 ดอลล่าร์ (ราว 450 บาท) เพื่อเข้าเล่นเกมส์ แม้ว่าทาง Blizzard Entertainment ดำเนินธุรกิจลักษณะดังกล่าว แต่ก็มีผู้เล่นเกมส์ให้ความสนใจและได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆมานาน ล่าสุดเกมส์ MMORPG ชื่อดังปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการใหม่ จากเดิมให้จ่ายเงินจริงเป็นรายเดือน มาเป็นแลกเหรียญทองในเกมส์มาจ่ายเป็นค่าเกมส์รายเดือนแทน มีผลภายในปี 2015 นี้

world-of-warcraft

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายบริการรายเดือนเกมส์ World of Warcraft ถือว่าคืนกำไรสำหรับผู้เล่นเก่าที่ชอบกับการเก็บเงินหรือฟาร์มเงินในเกมส์ สามารถนำเหรียญทองมาแลกเป็นชั่วโมงการเล่นเกมส์ World of Warcraft ได้ ขณะเดียวกัน ทางผู้พัฒนาเกมส์ยังมีจุดประสงค์การบริหารอัตราเงินในเกมส์ไม่ให้เฟ้อมากจนเกินไป และอิงจากเรื่องอุปสงค์-อุปทานตามหลักเศรษฐศาสตร์ในเกมส์ อย่างไรก็ตาม Blizzard Entertainment ยังไม่ประกาศถึงอัตราการแลกเปลี่ยนทองในเกมส์มาเปนชั่วโมงเล่นเกมส์ ระบุเพียงแค่ว่าจะอัพเดตในแพทซ์เกมส์ครั้งต่อไป

world-of-warcraft-subscription

สำหรับกรณีการให้บริการรูปแบบใหม่ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเกมส์ออนไลน์ลักษณะการเก็บค่าบริการตัวอื่นๆ อาทิเกมส์ EVE Online ปรับเปลี่ยนการให้บริการโดยใช้เงินในเกมส์เป็นตัวใช้จ่ายหลัก และนำเงินสกุลจริงมาแลกเป็นเงินในเกมส์ ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหาการซื้อขายเงินในเกมส์เป็นเงินจริงได้

wow-warlords-of-draenor-screen