ReverseWorld ส่งแพทซ์ใหม่ ขยายคลาสอาชีพขั้นสูง

Home / เกม online, เกมมือถือ MOBILE GAMES / ReverseWorld ส่งแพทซ์ใหม่ ขยายคลาสอาชีพขั้นสูง

เกมส์มือถือ ReverseWorld (rw.gg.in.th) ทำการอัพเดตแพทซ์ใหม่ Advance Class คลาสอาชีพขั้นสูง อัพเดตแล้ววันนี้

reverseworld-300315-1

สำหรับ Advance Class คลาสอาชีพขั้นสูงเมื่อเปลี่ยนคลาสแล้วจะได้รับสกิล อบิลิตี๊และรูปลักษณ์ใหม่เงื่อนไขการเปลี่ยนคลาสคือมีเลเวล 50 , Gold 2M , และ 1888 Gem

reverseworld-300315-2

Paladin เลื่อนขั้นมาจาก Warrior ด้วยจิตวิญญาณแห่งความยุติธรรมจากสวรรค์ก่อพลังทำลายล้าง อบิลิตี๊เด่นของ Paladin สตัน และ สวนกลับ [คลาสแรกทั้งชายและหญิงเมื่อเปลี่ยนจะกลายเป็นร่างนี้]

reverseworld-300315-3

reverseworld-300315-4

Slaughter เลื่อนขั้นจาก Assassin จอมสังหารจากเงามืดที่มีความรวดเร็วและพิษเป็นอาวุธ อบิลิตี๊เด่นคือ เพิ่มความเร็วและพิษ [คลาสแรกทั้งชายและหญิงเมื่อเปลี่ยนจะกลายเป็นร่างนี้]

reverseworld-300315-5

reverseworld-300315-6

Archmage มหาจอมเวทย์ผู้ยิ่งใหญ่ เชี่ยวชาญด้านเวทน้ำแข็งที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติพิเศษต่างๆ อบิลิตี๊เด่นคือ แช่แข็ง และ ลดความเร็ว [คลาสแรกทั้งชายและหญิงเมื่อเปลี่ยนจะกลายเป็นร่างนี้]

reverseworld-300315-7

ดูเพิ่มเติมที่ https://rw.gg.in.th/news/page-display.aspx?id=255