เกินไปรึเปล่า? ถ้า ลูกเล่นเกมส์ แล้วให้แม่เสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำ !

Home / เกม online / เกินไปรึเปล่า? ถ้า ลูกเล่นเกมส์ แล้วให้แม่เสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำ !

ใครดูภาพนี้แล้ว อาจต้องสะเทือนใจ !

เว็บไซต์จากประเทศเพื่อนบ้านได้นำเสนอบุคคลที่คิดว่าเป็นแม่ลูกคู่หนึ่ง โดยแม่ที่มีอาชีพค้าขายต้องส่งอาหารให้กับลูกชายที่กำลังเล่นเกมส์ภายในร้านอินเตอร์เน็ต และยังคอยเสิร์ฟอาหารและน้ำให้ลูกหลังจากสนุกสนานกับการเล่นเกมส์ออนไลน์อยู่ หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่บนโลกอินเตอร์เน็ต ผู้อ่านและผู้เล่นเกมส์ส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้

217158

ผู้เล่นเกมส์ส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย แสดงความเห็นว่า คนที่เป็นลูกทำไม่ถูกต้อง เพราะผู้ที่เป็นแม่ต้องลำบากต้องซื้ออาหารและเดินทางมายังร้านอินเตอร์เน็ต และเหตุใดถึงรักความสุขในระหว่างที่ผู้ที่เป็นแม่ต้องลำบาก ขณะที่ผู้เล่นบางส่วนมองว่า ผู้ที่เป็นแม่ทำไม่ถูกต้อง และควรสั่งสอนให้ลูกให้เล่นเกมส์อย่างมีเวลา

อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นเกมส์บางกลุ่มมองว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดี เพราะผู้เป็นพ่อแม่ย่อมทำเพื่อลูกได้ทุกอย่าง เพื่อให้ลูกมีความสุข แต่มีผู้เล่นเกมส์ส่วนน้อยคิดว่า ภาพนี้เป็น”แม่ค้า” ที่คอยส่งอาหารให้เด็กในร้านอินเตอร์เน็ตหรือไม่..