Blade and Soul เกาหลี ยุบเซิฟฯครั้งใหญ่ ผู้เล่นเกมส์บ่นระงม

Home / เกม online / Blade and Soul เกาหลี ยุบเซิฟฯครั้งใหญ่ ผู้เล่นเกมส์บ่นระงม

กรณีการยุบเซิฟเวอร์เกมส์จากหลายๆเซิฟเวอร์เหลือเพียงจำนวนหนึ่งหรือเซิฟเวอร์เดียว ล้วนมีข้อดีและข้อเสียตามมุมมองของผู้พัฒนาเกมส์ เรื่องการลดต้นทุนการให้บริการเกมส์สอดคล้องกับจำนวนผู้เล่นเกมส์ที่เข้ามาใช้บริการลดลง ขณะที่ผู้เล่นเกมส์มองว่า อาจเสียประโยชน์ต่อการเล่นเกมส์และแข่งขันระหว่างผู้เล่นเข้มข้นขึ้น

เช่นเดียวกันกับกรณีที่ทาง NCSoft ประกาศยุบรวมเซิฟเวอร์เกมส์ออนไลน์ Blade & Soul เซิฟเวอร์เกาหลีจำนวน 30 เซิฟเวอร์ เหลือเพียง 9 เซิฟเวอร์ใหญ่ๆ และถือเป็นครั้งที่สองหลังประกาศรวมเซิฟเวอร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2013 และการรวมเซิฟเวอร์ครั้งนี้ทำให้ผู้เล่นเกมส์ชาวเกาหลีส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจและไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ครั้งนี้

blade-and-soul-screen-3

ปัจจัยที่ผู้เล่นเกมส์ไม่เห็นด้วยกับการรวมเซิฟเวอร์ที่เห็นชัดมากก็คือ การรวมเซิฟนั้นทำให้ขั้วอำนาจของผู้เล่นเปลี่ยนแปลงไป กิลด์ใหญ่ที่เซิฟก่อนอาจกลายมาเป็นเซิฟเล็กหลังจากรวมเซิฟแล้ว รวมไปถึงราคาของไอเทมในเกมที่หลายเซิฟมีราคาไม่เท่ากัน (โดยส่วนใหญ่เซิฟที่เปิดมานานแล้วราคาจะถูกกว่า) ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของตัวละครในเซิฟเวอร์เป็นอย่างมาก

blade-and-soul-screen-2

อีกทั้งผู้เล่นเกมส์มองว่าการอัพเดทที่ล่าช้า ส่งผลให้จำนวนผู้เล่นลดลงไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่จำนวนคนในเซิฟน้อยลงคนจึงเลิกเล่น การรวมเซิฟเวอร์เพื่อให้คนในเซิฟเวอร์แน่นขึ้นจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง การอัพเดทคอนเท้นท์ต่างหากที่จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุด

blade-and-soul-screen-4