Playpark ปลดแบนเกมส์ดัง แลกกับต้องทำความดีแก่สังคม

Home / เกม online / Playpark ปลดแบนเกมส์ดัง แลกกับต้องทำความดีแก่สังคม

โดยปกติเมื่อผู้เล่นกระทำผิดตามกฏ กติกาที่ผู้ให้บริการเกมส์ระบุไว้ ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเดินทางผจญภัยในโลกเกมส์ออนไลน์ได้อีกต่อไป สิ่งที่ทำได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นคือ สร้างตัวละครเกมส์ใหม่ หรือหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ทิ้งไป

playpark-021058-1

อย่างไรก็ดี Playpark ผู้ให้บริการเกมส์ออนไลน์ ประกาศการปลดระงับบัญชีแก่ผู้เล่นเกมส์ออนไลน์ในเครือจำนวน 3 เกมส์ ตั้งเงื่อนไข ระหว่างบริจาคเลือดล่วงหน้า หรือบริจาค 1,000 บาท เข้าการกุศล เริ่มลงทะเบียน 2 วันเท่านั้น 24-25 ตุลาคม 2558

audition-081014-4

นับว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่ทางผู้ให้บริการเกมส์”มอบโอกาส”ให้ผู้เล่นเกมส์ที่ชอบใช้โปรแกรมช่วยเล่น หรือเล่นเกมส์ผิดกฏกติกา ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของทาง Playpark กลับมาเล่นเกมส์ออนไลน์ที่เข้าร่วมโครงการอย่าง Audition, Cabal Online และ Dragon Nest อีกครั้ง เมื่อผู้เล่นที่กระทำผิดได้รับการปลดระงับบัญชีแล้ว จะได้รับตัวละครเดิม, เลเวลเดิม, ไอเทม (ที่ยังไม่หมดระยะเวลา) รวมถึงเงิน Cash ในเกม กลับไปใช้ได้อีกด้วย

cabal-300315-2

อย่างไรก็ตาม ทาง Playpark มีเงื่อนไขว่า หากผู้เล่นทำการบริจาคโลหิตล่วงหน้า พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน หรือ บริจาคเงินจำนวน 1 พันบาทเพื่อเข้าโครงการ Gamer Love Dad รวมถึงตรวจสอบสิทธิ์ได้รับการปลดระงับบัญชี จึงจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ยังต้องการให้ผู้เล่นเกมส์ทำความดีกับสังคมเพื่อแลกกับการปลดระงับบัญชี

dragon-nest-4

หากผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว สามารถเข้าร่วมงาน PLAYPARK Fan Fest ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ ณ บูธปลดแบน ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 นี้