Astral Realm แนะนำตัวละครเกมส์ Cleric เทพแห่งการรักษา

Home / เกม online / Astral Realm แนะนำตัวละครเกมส์ Cleric เทพแห่งการรักษา

เกมส์ออนไลน์ Astral Realm (aronline.in.th) แนะนำตัวละครเกมส์ Cleric เทพแห่งการรักษา สามารถใช้พลังเพื่อการฟื้นฟูต่างๆรวมไปถึงการชุบชีวิตผู้เล่นได้อีกด้วย แต่ก่อนที่จะเล่นสายอาชีพ cleric ได้นั้นต้องเก็บภารกิจหลักให้ได้เลเวล 15 ก่อนก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น Cleric ได้แล้วครับเนื่องจากเป็นสายอาชีพขั้นสอง จึงทำให้มีทักษะค่อนข้างสูงโดยมีพลังชีวิตมากโจมตีระดับกลางและป้องกันระดับกลางและอื่นๆอยู่ในระดับที่สมดุลจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด


เรามาต่อกันที่สกิลของ Cleric กันบ้างดีกว่า สกิลแรก Platinum Flame สร้าง DMG 172% Spell Damage เปลี่ยนพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นไฟ ยิงใส่เป้าหมาย มีผลไฟไหม้ Fire Burn DMG และเพิ่มพลังโจมตีแก่เพื่อนๆในทีม ขณะใช้เพิ่ม 100 SP มีผลเพิ่ม ATK แก่สมาชิกทีม 3% ซ้อนทับได้ 3 ครั้ง

สกิลที่ 2 Bright discipline สร้าง DMG 189% Spell Damage ปล่อยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ สร้าง DMG ใส่เป้าหมายและลดการโจมตี ขณะใช้เพิ่ม 100 SP มีผล ลด ATK 6% เป็นเวลา 6 วินาที

สกิลที่ 3 Life cure สร้างพลังการรักษา 18% ค่า ATK Heal HP ร่ายธาตุแสงรักษาเป้าหมายฟื้นฟู HP จำนวนมาก ขณะใช้ เพิ่ม 90 SP มีผลทุกวินาทีจะสร้างผลรักษา 4% ของค่า ATK แก่เพื่อนที่อยู่ใน Holy realm ต่อเนื่อง 3 วินาที

สกิลที่ 4 Holy realm สมาชิกที่อยู่รอบๆจะได้รับการรักษา ส่วนศัตรูก็จะได้รับ DMG ขณะใช้ เพิ่ม 140 SP มีผล ฟื้นฟู HP สมาชิกทีมในขอบเขต 6% ของค่า ATK ทุกวินาที ทุกวินาทีจะสร้าง Spell DMG 143% ของค่า ATK แก่ศัตรูในขอบเขต เพิ่ม Move SPD 50% แก้เป้าหมายมีสถานะ Bright discipline

สกิลที่ 5 Outsider Light เกิด 15 ค่า ATK Heal HP เรียกนกแสงแห่งชีวิตสาดส่องทำให้บาดแผลฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ขณะใช้ เพิ่ม 140 SP

สกิลที่ 6 Templar Granville รวมพลังด้วยเวทสูงสุด เพิ่มพลังต่อสู้แก่สมาชิกในทีมทั้งหมด ขณะใช้ เพิ่ม 100 SP มีผลเพิ่ม DMG ที่สมาชิกทีมสร้าง 4% ลด DMG ที่ได้รับ 2% มีผล 15 วินาที หลังใช้ Holy realm ภายใน 3 วินาที หากใช้สกิลนี้จะเกิด Templar gift แก่สมาชิกทีม เพิ่มความสามารถทั้งหมด 4% ต่อเนื่อง 8 วินาที

สกิลที่ 7 Resurrection สวดภาวนา ปลุกชีพเป้าหมายที่ตายแล้ว ขณะใช้เพิ่ม 130 SP มีผลคืนชีพเป้าหมายและฟื้นฟู HP เล็กน้อยหาก Sage ใช้สกิลนี้คืนชีพสำเร็จจะฟื้นฟู HP เป้าหมายค่อนข้างมาก