เกมส์ไม่ไร้สาระ ! ดร.มหาลัยดังเตรียมสอนวิทย์ด้วย Minecraft

Home / เกมส์ PC / เกมส์ไม่ไร้สาระ ! ดร.มหาลัยดังเตรียมสอนวิทย์ด้วย Minecraft

เกมส์ กับการศึกษาในมุมมองผู้ใหญ่บ้านเรามันคงเป็นเรื่องที่เข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมัน แต่ไม่ใช่กับคนระดับดร.ลอร์ชแห่งมหาวิทยาลัยฮัล ประเทศอังกฤษ เพราะเขาได้เป็นที่ปรึกษาโครงการของนักศึกษาวิชาเคมีเพื่อสร้าง เกมส์ Minecraft ให้เป็นสื่อการสอนเรื่องโมเลกุลและพันธะเคมี

minecraft-thumb

mc06

Asparagine กรดอะมิโนชนิหนึ่งที่เราจะได้เรียนกันแบบสามมิติ

นักเรียนเมืองไทยเราน่าจะเคยชินกับการเรียนวิชายากๆอย่างเคมีด้วยการสอนผ่านกระดานดำ ไวท์บอร์ด หรือ Power Point (ในสมัยป๋ารักนี่เรียนผ่านแผ่นใสที่ฉายด้วยเครื่องฉายสไลด์) แต่ลองคิดดูว่า ถ้าเราสามารถมองเห็นพันธะเคมี โครงสร้างโปรตีนเป็น 3 มิติ สามารถมองได้รอบทิศ มันจะทำให้การเรียนของเราง่ายขึ้นเพียงใด และจะสนุกมากขึ้นขนาดไหน

mc03

ในเกมส์เราจะได้เลือกว่าเราอยากดูโมเลกุลตัวไหน

mc04

เมื่อเลือกแล้วเราก็เดินเข้าห้องที่ต้องการ

mc01

เท่านี้เราก็จะได้เรียนกันแบบสามมิติ บินดูรอบๆได้เลย

เกมส์ที่พัฒนาขึ้นใน Minecraft ของดร.ลอร์ช มีชื่อว่า MolCraft มาจากคำว่า Molecule+ Minecraft ตอนนี้ได้ถูกทดลองใช้เป็นสื่อการสอนกับโรงเรียนมัธยมในลอนดอนแล้ว ส่วนเด็กที่อายุน้อยกว่านั้นหรือในระดับประถมก็สามารถเอาไว้เรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้เช่นกัน

mc02

 

ทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนมุมมองที่มีกับเกมส์ จากเดิมที่มองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กก้าวร้าวและรุนแรง มาเป็นสื่อการสอนเพื่อช่วยให้การเรียนของเด็กสนุกและง่ายขึ้น เกมส์นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ไร้สาระเสมอไป ถ้าผู้ใหญ่มีความสามารถมากพอที่จะประยุกต์เกมส์ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้ ก็ย่อมจะดีต่อทั้งตัวเด็กและตัวผู้ใหญ่ไปพร้อมๆกัน

ดาวน์โหลด Molcraft เพื่อเอาไปทดลองเล่นใน Minecraft ได้ที่ universityofhull.app.box.com/Molcraft