Battlefield 3 เผยฉากใหม่ จากเกมส์ภาคเสริม Close Quarters

Home / PlayStation, เกมส์ PC / Battlefield 3 เผยฉากใหม่ จากเกมส์ภาคเสริม Close Quarters

DICE เผยฉากใหม่เกมส์ Battlefield 3 ใน DLC Close Quarters

เกมส์ Battlefield 3 เปิดเผยฉากใหม่ Donya Fortress ที่จะบรรจุของเกมส์ภาคเสริม Close Quarters วางจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2012 นี้

สำหรับฉาก Donya Fortress เป็นโหมดเกม Conquest Domination ที่ให้ผู้เล่นทำการยึดพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ ฉากนี้มีพื้นที่ขนาดเล็กให้ผู้เล่นต่อสู้กันภายใน/ภายนอกอาคาร และให้ผู้เล่นถล่มกระหน่ำศัตรูด้วยการใช้อาวุธปืนลูกซองกับปืนกล

เกมส์ Battlefield 3: Close Quarters วางจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2012 บนเครื่อง PlayStation 3 เป็นเครื่องแรก ส่วนเครื่อง PC และ Xbox 360 จะวางจำหน่ายในภายหลัง