2020 Reloaded

เกม / 2020 Reloaded

2020 Reloaded เกมต่อบล็อคสนุกๆ แบบมีเงื่อนไขในการจำกัดพื้นที่ และบล็อคที่สุดมาให้ก็ไม่สามารถหมุนเปลี่ยนมุมได้ แต่เราจะเห็นลักษณะบล็อคที่ทำการสุ่มมาให้ล่วงหน้าถึง 3 ชิ้น ทำให้เราสามารถวางแผนการเล่นได้ ซึ่งการทำลายบล็อคนั้นเราสามารถทำลายได้ทุกแนวทั้งแนวตั้งและแนวนอน และการวางบล็อคสีเดียวกันไว้ใกล้ๆ กันก็จะทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นมากด้วย เราจะแพ้ก็ต่อเมื่อไม่มีพื้นที่ใส่บล็อคชิ้นต่อไป ดังนั้นคิดให้ดีก่อนวางบล็อค

2020! Reloaded much like its beloved predecessor is a challenging puzzle game that takes the basic idea of Tetris but manages to create a whole new experience. The player has to fill horizontal or vertical lines to make these blocks disappear and score points. The game is lost if there is not enough space on the board to place a new element. Take your time and think about every move you make or you will run out of space pretty soon. The brand new career mode introduces exciting variations and will never leave you bored. Play 2020! Reloaded now for free!