Animalines

เกม / Animalines

Animalines เกมลากเส้นจับคู่สัตว์ชนิดเดียวกันบนพื้นที่รูป 6 เหลี่ยมโดยมีเงื่อนไขว่าต้องลากเส้นให้ผ่านทุกช่อง ด่านหลังๆ เริ่มมีสัตว์ต่างๆ มากมายหลายชนิดมากขึ้น เกมนี้ฝึกใช้สมองคิดได้ดีเลย เพิ่มรอยหยักดีนะ

Are you looking for a brain teaser game with a fresh idea? Here comes Animalines! Click or tap on an animal and drag it to the second animal of the same kind. Cover as much tiles as possible on your way while still leaving room to connect all pairs. To clear the level you have to use all the blocks on the play field and to earn an award you are only allowed to do one move per pair.
Animalines is packed with incredible 75 levels that will make your brain run hot and guarantee fun for hours and hours. Play now and experience the ultimate challenge!