Bubble Shot

Home / / Bubble Shot

Bubble Shot มาทดสอบความแม่นยำกัน เราจะเล่นเป็นป้อมปืนใหญ่ และคอยเล็งยิงลูกบอลที่จะกระเด้งขึ้นมาแบบไม่ให้เรารู้ตัว โอกาสมีเพียงครั้งเดียว พลาดแล้วเริ่มใหม่เลย และเมื่อเก็บคะแนนได้เยอะๆ เราสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้ด้วยเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับปืนใหญ่ของเรา

Ready for some fast-paced arcade action? Press play and test your reflexes in Bubble Shot, the classic bubble shooting game! Load your bubble cannon and find out if you are still as fast as lightning or already as slow as a hundred years old! The game starts with easy challenges: Only a few colorful bubbles will be thrown into the sky. Click and hold to aim, release to shoot the bubbles from the sky before they disappear again. Mind the ballistic trajectory and flight time of your projectiles, though! Complete levels to earn coins and buy power-ups that will help you to pass the more and more tricky challenges. I doubt that you will ever see level 30! Take on the challenge and prove that you have the nerves and the skill to beat this fantastic free online game!