The Shape

เกม / The Shape

The Shape เกมบวกลบมาอีกแล้ว แต่เกมนี้ไม่ธรรมดา เพราะเราต้องบวกลบรูปเลขาคณิตให้ได้ตามโจทย์ที่กำหนดมา สนุกมาก วัดทักษะและความเร็วสายตา คิดเร็ว ตาไว เท่านั้นที่จะทำให้คุณอยู่รอด ลองดู

In The Shape the player has to find the right shape from a selection to solve an equation. An equation without numbers? Yes, these puzzles are all about adding and subtracting forms. You need to think quick about what piece would complete the shown shape. And quickly means very quickly. You are low on time and after figuring out the solution you still have to find the missing piece from a selection shown on the bottom of the screen. To set a record in this game you need to be highly intelligent and to show keen perception. Do you have what it takes?
Play The Shape now for free, the highly addictive gameplay will keep you entertained and engaged for a long time!