Tropical Minion

Home / / Tropical Minion

Tropical Minion เจ้ามินเนี่ยนที่น่ารักต้องมารับภารกิจส่งผลไม้ เกมนี้เราต้องทำการกำหนดเส้นทางให้มินเนี่ยนขับรถส่งผลไม้โดยไม่ให้ทับเส้นทางเดิม และบางด่านมีรถหลายคันก็ห้ามเก็บผลไม้ของคนอื่นด้วย ห้ามทับเส้นทางกัน สนุกใช้ได้เลย ง่ายๆ ได้สาระแบบนี้ต้องลอง

Tropical Minion is a logic puzzle in which the minions have to deliver tasty fruits with a truck that matches it’s color to the appropriate factory. This may sound easy, but the thing is, that once a road is used by one minion, it can’t be used anymore by another. That being said, cutting across another route at junctions is of course still allowed. You still have to make sure to prevent crashes at those crossroads and more often than not, you have to think outside box and find different routes to solve a level.
Are you able to beat not less than 40 tricky puzzles and deliver the fruits safely? Play Tropical Minion now and show the world, what you do to get a BANANA!